Důležité informace pro uchazeče

  Citujeme ze zápisu 14. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 6. 9. 2016 (jednání č. 30): Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Rada kraje po projednání schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-41K/41Gymnázium, ze 128 na 256, střední škole, jejíž […]

Odkaz

Informace o cenách obědů

Pozor změna! Z důvodu nárustu všech vstupních cen jsme nuceni přistoupit ke změně ceny našich obědů, a to s platností od 1. října 2016. Změny jsou následující: pro žáky sexty – oktávy, 1. ročníku – 4. ročníku bude cena 1 obědu 32,- Kč (cena zahrnuje také služby školního stravování) Děkujeme za pochopení. Prosím, pokud máte […]

Odkaz

Prázdniny ve školním roce 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 1. 9. 2016 (čtvrtek) začátek školního roku 2016/2017 od 26. 10. 2016 (středa) do 27. 10. 2016 (čtvrtek) podzimní prázdniny od 23. 12. 2017 (pátek) do 2. 1. 2017 (pondělí) vánoční prázdniny 3. 1. 2017 (úterý) začátek výuky po vánočních prázdninách 31. 1. 2017 (úterý) konec 1. pololetí, vydání pololetního vysvědčení […]

Odkaz

Placení obědů za říjen 2016

Třída:  Počet obědů:  Cena 1 obědu:  Celková cena: Sexta 17 32 Kč 544 Kč Septima – oktáva, 1. – 4. ročník 18 32 Kč 576 Kč Studenti sexty se 3. října 2016 zúčastní exkurze. Placení obědů: v pátek 30. září 2016 od 9:30. Prosím, přineste si částku určenou na zaplacení obědů přesně! (vzhledem ke změně […]

Odkaz

Zpráva o činnosti O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za školní rok 2015/2016

V roce 2015/16 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů a dále jako finanční, případně i věcné dary sponzorů. Větší část těchto prostředků vynaložila o.p.s. na účelově vázané aktivity školy jako celku, menší […]

Odkaz

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017

  Informace pro žáky Gymnázia U Balvanu a jejich rodiče o průběhu a členění maturitní zkoušky konané podle § 77 a následujících zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkouška – členění: 1.            Společná část Konají všichni žáci, kteří úspěšně ukončí poslední ročník. Forma zkoušky: ústní i písemná podle jednotlivých předmětů. Žák koná 2 […]

Odkaz

Maturitní témata jednotlivých předmětů pro jarní i podzimní termín 2017

1.            Společná část maturitní zkoušky: Český jazyk Školní kánon titulů a kritéria pro výběr knih Anglický jazyk 3. část státní maturitní zkoušky Francouzský jazyk 3. část státní maturitní zkoušky Německý jazyk 3. část státní maturitní zkoušky 2.            Profilová část maturitní zkoušky: Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Dějepis Základy společenských věd Zeměpis Biologie Chemie Matematika […]

Odkaz