Alergeny ve školní jídelně

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle. Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin Alergeny Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i […]

Odkaz

01

Den otevřených dveří

Sdělení k oborové nabídce školy pro školní rok 2015/16, den otevřených dveří Gymnázium U Balvanu otvírá pro školní rok 2015/16 jednu třídu čtyřletého studia se všeobecným zaměřením. V jednání je dále otevření čtyřletého oboru s rozšířenou výukou cizích jazyků. Podrobnější informace o škole naleznete v propagačním materiálu. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. 1. 2015, seznámeni s nimi […]

Odkaz

iBobr_logo

Bobřík informatiky

V týdnu od 10. do 14. listopadu 2014 se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Soutěž letos probíhala již 7. rokem a studenti v ní prokazují své znalosti z oblasti informatiky a logiky. Naše škola soutěžila v kategorii KADET a SENIOR. V první z uvedených kategorií své znalosti testovali studenti kvarty, v druhé […]

Odkaz

Studentská AGORA

„Quo vadis, české školství?“ O Studentské Agoře už jste slyšeli? Že ne? Jde o soutěž, soutěž v debatování. Sestavíte tým, dostanete téma, vylosujete si názor a debatujete s druhým týmem. Přesně takový tým byl sestaven i na naší škole poprvé před dvěma lety (2012). Tenkrát jsme obsadili 2. místo v celostátním kole. Další rok, kdy jsem i já […]

Odkaz

Připravujeme Projektový den

Naše pozvání na 28.11. 2014 přijali: Mons. Václav Malý – pomocný biskup pražský Činnost a odpovědnost vyplývající z postu této církevní služby, křesťanské církve a společnost.  Mgr. Jan Farský – poslanec PSP ČR za Liberecký kraj Činnost Poslanecké sněmovny ČR, agenda poslance PSP ČR. Ing. Ph. D. Dana Drábová – předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost […]

Odkaz