Zpráva o činnosti O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za rok 2013/1414

V roce 2014 zaměřila O.P.S. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem O.P.S. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů a dále jako finanční, případně i věcné dary sponzorů. V roce 2014 činil příspěvek do O.P.S. 500,- Kč. Předpokládá se, v roce 2015 bude část […]

Odkaz

CIMG2520

ZOORiskuj! 2015 – finále

Výrazným úspěchem žáků z naší kvarty skončilo finále soutěže ZOORiskuj!, která se konala 15.  4.  2015 v Lidových sadech v Liberci. Kateřina Bezányiová, Kateřina Třmínková a Cyril Vacek zvítězili. Kromě cen od sponzorů soutěže vyhráli krásný ZOORiskuj!‑dort. Na dortu si pochutnal i zbytek třídy, který během soutěže své spolužáky mohutně povzbuzoval. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Radka Ondřejová […]

Odkaz

Biologická olympiáda kategorie B

Dne 10. 4. 2015 se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie B. Naše studentky se mezi 34 soutěžícími neztratily. Lenka Špidlenová (sexta) skončila na místě 6., Markéta Byronová (2. ročník) na místě 7. – obě jako úspěšné řešitelky. Anežka Sladká (kvinta) obsadila 11. místo. Gratulujeme a děvčatům přejeme biologické nadšení i do […]

Odkaz

Třídní schůzky

Vážení rodiče, Zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 22. dubna 2015. Program schůzek je zaměřen na hodnocení výsledků vzdělávání na konci 3. čtvrtletí a na další informace týkající se jednotlivých tříd a provozu školy. Zároveň budete seznámeni s výsledkem hospodaření O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za rok 2014. Třídní schůzky začínají v 16:30 hodin, od 17:00 do 18:30  můžete navštívit jednotlivé vyučující a získat […]

Odkaz

pevec_sbor15

Úspěšná reprezentace Gymnázia U Balvanu při slavnostním předání cen nejlepším pedagogům Libereckého kraje.

V úterý 7. 4. 2015 proběhlo v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje slavnostní setkání vedoucích představitelů Libereckého kraje a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pedagogickými pracovníky oceněnými ke Dni učitelů. Tohoto setkání se účastnil i pěvecký sbor naší školy pod vedením Mgr. Olgy Fröhlichové. Za vytvoření skvělé slavnostní atmosféry děkujeme kromě Mgr. Olgy Fröhlichové také Dominice […]

Odkaz