Novinky

Vydání vysvědčení žákům 4. ročníku, účast na konzultacích

Možnost účastnit se konzultací platí pro žáky maturitního ročníku od 11. do 28. 5. 2020. Dne 29. 5. 2020 bude žákům maturitního ročníku vydáno vysvědčení. Vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám ve škole bude žákům vysvědčení předáno ve dvou skupinách (řazeno abecedně): 1. skupina        9:00 hod.               Lukáš […]

Odkaz

Maturitní zkoušky – organizační poznámky

Organizační poznámky a sdělování výsledků: Pokud žák odevzdal seznam literárních děl již do 31. března 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam přímo vyučujícímu českého jazyka a literatury do 18. května 2020. Žáci s úpravami průběhu zkoušek mají navýšený čas podle posudku ŠPZ a případně stanoveny další pomůcky […]

Odkaz

CIMG3314

Konzultace maturantů

V pondělí 11. 5. 2020 se maturanti Gymnázia U Balvanu vrátili za zpřísněných hygienických podmínek po dvouměsíční pauze opět do školy. Přestože je účast na konzultacích k maturitním předmětům dobrovolná, využila této možnosti velká část naší maturitní třídy. Konzultace probíhají podle speciálního rozvrhu, v menších skupinách žáků nebo individuálně a v omezeném počtu učeben. Konzultace žáků jsou naplánovány do […]

Odkaz

Organizační a hygienická opatření školy v době konzultací maturitního ročníku

Od 11. 5. 2020 umožní škola žákům čtvrtého ročníku skupinové konzultace k maturitním předmětům. Konzultace se budou konat podle speciálního rozvrhu, konzultace mimo tento rozvrh nebudou možné. V souladu s pokyny MŠMT se mohou konzultace zúčastnit žáci, kteří potvrdí čestným prohlášením bezinfekčnost a bezrizikovost ve výčtu onemocnění, která jsou v čestném prohlášení uvedena. Konzultace budou probíhat v určených učebnách, a […]

Odkaz

vykricnik3

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020, hodnocení žáků v maturitním ročníku

(zpracováno podle vyhlášky č. 211/2020 Sb. a Metodického pokynu MŠMT) Tzv. zásahem vyšší moci nebude možné zcela naplnit školní vzdělávací program (ŠVP) školy a dodržet některá ustanovení školního řádu. Hodnocení žáků ve 2. pololetí bude proto vycházet z těchto podkladů: Podklady, které vyučující získal v období, kdy probíhala pravidelná školní docházka, v případě Gymnázia U Balvanu se jedná […]

Odkaz

vykricnik2

Změny v organizaci a rozsahu maturitní zkoušky – školní rok 2019/20

(Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ze dne 27. 3. 2020) 1. Zahájení maturitní zkoušky Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do […]

Odkaz

vykricnik3

Důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy

(Převzato z metodického materiálu MŠMT ze dne 27. 3. 2020) Přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín stanoví ministerstvo. Obsah a forma zkoušky Obsah a forma zkoušky zůstávají zachovány tak, aby odpovídaly rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Nemění se kritéria […]

Odkaz

Dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze pro budoucí studenty Fakulty strojní ČVUT v Praze

Vážené studentky a Vážení studenti maturitních ročníků, pokud  uvažujete o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je pro Vás určen  dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška. Dopis děkana  Fakulty strojní ČVUT budoucím studentkám a studentům: https://www.facebook.com/notes/strojarnacz/dopis-d%C4%9Bkana-fakulty-strojn%C3%AD-%C4%8Dvut-budouc%C3%ADm-studentk%C3%A1m-a-student%C5%AFm/3114627768568036/  https://www.fs.cvut.cz/aktuality/1295-212/dopis-dekana-fakulty-strojni-cvut-budoucim-studentkam-a-studentum/ Ing. Kristýna Čermáková Fakulta strojní ČVUT v Praze PR a propagace Technická 4 160 00 Praha 6 Mobil: 777723603 https://www.fs.cvut.cz/

Odkaz

vykricnik2

Plánovaný průběh maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo tiskovou zprávu k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy. Celý text tiskové zprávy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni. Bližší informace ohledně organizace zkoušek na školách Vám sdělíme co nejdříve v návaznosti […]

Odkaz

vykricnik3

Provoz školy od 16. 3. 2020 do odvolání

  Vážení žáci, vážení rodiče, současná epidemiologická situace a předpokládaný výhled do několika příštích týdnů umožňuje jediný způsob vzdělávání žáků, a to distančním způsobem. Z tohoto důvodu vydává Gymnázium U Balvanu následující pokyny a informace. Jsou určeny žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům školy. Žáci Až do odvolání je škola pro žáky uzavřena. Nelze vydávat potvrzení […]

Odkaz

NJ_olympiada_2020

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V pátek 21. 2. 2020 se konalo podruhé okresní kolo soutěže v německém jazyce. Původní soutěž kategorie III. A z 10. 2. 2020 byla opakována z důvodu nižší účasti škol kvůli bouři Sabina. Naši studenti prokázali výborné znalosti němčiny a trpělivost. Adam Boštička ze 3. A obsadil 3. místo, Pavel Hanuš ze 3. A 4. […]

Odkaz

Placení obědů za březen 2020

  Třída:  Počet obědů:  Cena 1 obědu:  Celková cena: 1. – 4. ročník 17 40 Kč 680 Kč Jarní prázdniny od 9. do 13. března 2020. Placení obědů: v pátek 28. února 2020, v pondělí 2. března 2020 od 7:30. Prosím, přineste si částku určenou na zaplacení obědů přesně (přineste si drobné) a případné změny […]

Odkaz