Novinky

Zpráva o činnosti O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za rok 2017

Po schválení správní a dozorčí radou o.p.s. předkládáme Zprávu o činnosti o.p.s. za rok 2017 V roce 2017 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů a dále jako finanční, případně i věcné dary […]

Odkaz

Krajské kolo matematické olympiády – kategorie A

  V krajském kole matematické olympiády – kategorie A, které proběhlo na Krajském úřadě v Liberci 16. ledna 2018, nás reprezentovalo celkem sedm studentů z nejvyšších ročníků – ze septimy, oktávy, 3. a 4. ročníku. Mezi 20 soutěžícími se nejlépe umístila Anna Střižíková (4. ročník), která obsadila 6. místo. Na 9. místě skončil Vilém Bedřich […]

Odkaz

Placení obědů za březen 2018

  Třída:  Počet obědů:  Cena 1 obědu:  Celková cena: Septima, oktáva, 1. – 4. ročník 18 35 Kč 630 Kč Placení obědů: v pondělí 5. března 2018. Žáci, kteří se účastní výjezdu do Německa (od 19. do 23. 3. 2018), si obědy odhlásí při placení! Prosím, přineste si částku určenou na zaplacení obědů přesně! (přineste […]

Odkaz