Novinky

P1030532

Kurz kvarty

Ve dnech 18. – 22. 5. 2015 se uskutečnil biologicko-dějepisně-zeměpisný kurz pro třídu kvarta, který se odehrál na jižní Moravě. V pondělí během cesty tam se studenti seznámili s krasovými jevy v Moravském krasu, mj. jeskyně Balcarka, propast Macocha, škrapová pole atd. V úterý poznali faunu a flóru Pálavy, viděli megalomanství Novomlýnských nádrží a seznámili […]

Odkaz

04

Muzejní noc pod Ještědem

V pátek 18. května 2015 se uskutečnil dalčí ročník Muzejní noci pod Ještědem. Na originálním a natradičním programu, který probíhal v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových, se podíleli také naši studenti – Bára Bernatová (1. ročník) a Jiří Pokorný (3. ročník). Představení našich žáků přilákalo mnoho návštěvníků a se setkalo s velkým ohlasem. Báře […]

Odkaz

Krajské kolo biologické olympiády – kategorie C

Dne 15.5. 2015 se v Liberci uskutečnilo krajské kolo biologické olympiády – kategorie C, ve kterém naši školu reprezentovaly tři žákyně z kvarty. Vítězkou krajského kola se stala Kateřina Bezányiová, Martina Pěničková skončila na místě šestém a Andrea Rychnová na 10. místě. Gratulujeme a Kačce přejeme 14 skvělých dní na letním odborném soustředění na Běstvině. Radka Ondřejová

Odkaz

Úspěch našich žáků ve středoškolské odborné činnosti

Do SOČ (středoškolská odborná činnost) se v tomto školním roce přihlásili 4 studenti. V kategorii Biologie, Zdravotnictví a Ochrana a tvorba životního prostředí obsadil Ivan Šonský s prací Studium pohlavním chromozomů vybraných druhů motýlů 1. místo a postupuje do národního kola. Druhé místo v kategorii Historie obsadil Jan Vlček, který obhájil práci s názvem Příběhy německého obyvatelstva v Jablonci nad Nisou […]

Odkaz

01

Informačně osvětový program pro kvintu a 1. ročník

Ve čtvrtek 21. května 2015 se studenti 1. ročníku a kvinty zúčastnili informačně osvětového programu. Cílem programu byl rozvoj kritického myšlení, tolerance odlišnosti, uvědomění si vlastní společenské role a občanské zodpovědnosti. Výukový program realizovali ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv studenti a absolventi oboru Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. […]

Odkaz

hostitelrodiny

Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta a otevřete svůj domov světu!

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. hledá hostitelské rodiny pro zahraniční studenty na školní rok 2015/16. Studenti jsou ve věku 15-18 z prakticky celého světa. Do hostitelského programu se může zapojit každá bezúhonná rodina, která studentovi nezištně poskytne stravu a postel. Vyplnit přihlášku můžete právě nyní. Více informací na www.afs.cz . Zvětšit

Odkaz

01

Poslední zvonění

Čtvrtek 30. duben 2015 byl pro naše maturanty posledním výukovým dnem. Rozloučili se s námi tradičně a své „poslední zvonění” si užili. Přejeme jim všem mnoho štěstí a úspěchů u písemných i ústních maturitních zkoušek! Zvětšit

Odkaz

Okresní kolo biologické olympiády – kategorie C

Jednoznačným úspěchem žákyň kvarty skončilo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, které se konalo 27.4.2015 na naší škole. První místo s přehledem získala Kateřina Bezányiová, na druhém místě se umístila Andrea Rychnová a třetí místo patří Martině Pěničkové. Blahopřejeme k úspěchu a přejeme hodně zdaru do kola krajského! Radka Ondřejová

Odkaz

07

Návštěva studentů z Itálie

V říjnu 2014 skupina našich studentů z kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku s vyučujícími vycestovala do slunné Itálie za poznáním památek, kultury i života této země. Tyto výjezdy se pravidelně uskutečňují díky dlouholetému partnerství našeho gymnázia s lyceem v Olevanu Romanu. Od 8. do 15. dubna 2015 na oplátku italské studenty přivítala naše škola v Jablonci nad Nisou. […]

Odkaz

Poděkování hostitelským rodinám

V předchozích dvou týdnech proběhly na naší škole výměnné pobyty s partnerskými školami z Itálie (Lyceo Olevano Romano)a Německa (Gymnasium Michelstadt). Těchto dvou výměnných akcí se zúčastnilo přibližně 50 žáků naší školy. Bez podpory českých rodin by se tato spolupráce neobešla. Rád bych proto poděkoval i jménem hostů z obou zemí všem rodinám, které poskytly žákům ze zahraničních škol […]

Odkaz

CIMG2520

ZOORiskuj! 2015 – finále

Výrazným úspěchem žáků z naší kvarty skončilo finále soutěže ZOORiskuj!, která se konala 15.  4.  2015 v Lidových sadech v Liberci. Kateřina Bezányiová, Kateřina Třmínková a Cyril Vacek zvítězili. Kromě cen od sponzorů soutěže vyhráli krásný ZOORiskuj!‑dort. Na dortu si pochutnal i zbytek třídy, který během soutěže své spolužáky mohutně povzbuzoval. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Radka Ondřejová […]

Odkaz

Biologická olympiáda kategorie B

Dne 10. 4. 2015 se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie B. Naše studentky se mezi 34 soutěžícími neztratily. Lenka Špidlenová (sexta) skončila na místě 6., Markéta Byronová (2. ročník) na místě 7. – obě jako úspěšné řešitelky. Anežka Sladká (kvinta) obsadila 11. místo. Gratulujeme a děvčatům přejeme biologické nadšení i do […]

Odkaz

pevec_sbor15

Úspěšná reprezentace Gymnázia U Balvanu při slavnostním předání cen nejlepším pedagogům Libereckého kraje.

V úterý 7. 4. 2015 proběhlo v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje slavnostní setkání vedoucích představitelů Libereckého kraje a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pedagogickými pracovníky oceněnými ke Dni učitelů. Tohoto setkání se účastnil i pěvecký sbor naší školy pod vedením Mgr. Olgy Fröhlichové. Za vytvoření skvělé slavnostní atmosféry děkujeme kromě Mgr. Olgy Fröhlichové také Dominice […]

Odkaz

CIMG2438

Slavnostní předávání diplomů DELF scolaire

Dne 24. 3. 2015 se konalo předávání diplomů DELF scolaire v jablonecké La Kavárně. Program zajistili studenti Gymnázia U Balvanu, kteří hráli a zpívali francouzské skladby a písně. Diplomy oceněným předal ředitel Gymnázia U Balvanu pan Mgr. Jiří Kozlovský spolu s prezidentem Francouzské aliance Martinem Mertlíkem a viceprezidentem Didierem Delépinem. Naši studenti (Karla Jandová, Pavla A. Jarešová, […]

Odkaz

vyrocigymjbc

První české gymnázium v Jablonci nad Nisou oslaví 70 let od svého vzniku

Nahlédneme-li do úplných začátků českého Gymnázia U Balvanu, objevíme na listu č. 11 „Kroniky státního reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou“, jejíž stránky se začaly psát v roce 1945, tento text: “Na vybídnutí zemského školního inspektora pana Dr. Wanglera navštívil profesor při státním reálném gymnáziu v České Třebové, Antonín Sisr, dne 11. července 1945 Okresní správní komisi a […]

Odkaz

Chemici na jedničku

30. 3. 2015 se konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie D. Naše kvartánky dosáhly na příčky nejvyšší a odnesly si všechny tři „medaile“. Kačka Bezanyiová získala zlato, Anička Kvíčalová stříbro a konečně Barbora Lejsková bronz. K tomuto obrovskému úspěchu gratulujeme a děkujeme za skvěle odvedenou práci. Radka Ondřejová

Odkaz

Úspěch v krajském kole biologické olympiády

Dne 27. 3. 2015 se konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie A. Naše škola ani tentokrát nezůstala bez úspěchu. Karolína Polejová ze 4. ročníku obsadila druhé místo a postupuje do kola celorepublikového, které se bude konat koncem dubna v Brně. Na třetím místě se umístila Anna Novotná z oktávy. Filip Maček  ze septimy obsadil v konkurenci 38 účastníků […]

Odkaz

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Dne 17. 3. 2015 se uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády všech kategorií. V kategorii D (střední školy) obsadil Martin Špetlík ze 4. ročníku 2. místo (v celorepublikovém pořadí obsadil 31. místo ze 169 soutěžících) a o pověstný chloupek mu tak unikl postup do ústředního kola. Hned za ním na 3. místě skončil Lukáš Preisler ze […]

Odkaz

???????????????????????????????

Rozřazovací kolo soutěže ZOORiskuj! 2015

Dne 18. 3. 2015 se v Liberci konalo rozřazovací kolo soutěže pro mladé zoology ZOORiskuj! Tři družstva z naší kvarty dala o sobě výrazně vědět. Konkurenci 32 družstev se na prvním místě umístilo družstvo ve složení Kateřina Bezányiová, Kateřina Třmínková, Cyril Vacek. Na místě třetím družstvo Ladislav Marko, Barbora Starčevičová, Anežka Jírová a konečně na místě pátém […]

Odkaz