Přijímací zkoušky

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání

  V souladu s §60a odst. 5 školského zákona odevzdá uchazeč o přijetí ke střednímu vzdělávání přihlášku do 1. března 2018. Pokud uchazeč nedoručí přihlášku škole přímo, je pro dodržení termínu rozhodující datum podání přihlášky k poštovní přepravě či datovou schránkou, tedy s datem nejpozději 1. 3. 2018. Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

Odkaz

Přijímání žáků – jednotná kritéria přijímacího řízení

Jednotná kritéria přijímacího řízení a vyhlášení 1. kola přijímacích zkoušek podle § 60 odst. 1, 2a a 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění Čtyřleté studium – 1. kolo, platné pro školní rok 2018/19   1.        Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole Při přijímání se bude přihlížet ke 3 posledním vysvědčením ze ZŠ, tj. k vysvědčení  […]

Odkaz