Výročí

vyrocigymjbc

První české gymnázium v Jablonci nad Nisou oslaví 70 let od svého vzniku

Nahlédneme-li do úplných začátků českého Gymnázia U Balvanu, objevíme na listu č. 11 „Kroniky státního reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou“, jejíž stránky se začaly psát v roce 1945, tento text: “Na vybídnutí zemského školního inspektora pana Dr. Wanglera navštívil profesor při státním reálném gymnáziu v České Třebové, Antonín Sisr, dne 11. července 1945 Okresní správní komisi a […]

Odkaz