Výročí

Vzpomínky na gymnázium – Mgr. Jana Drábková

Můj pohled na uplynulých dvacet let Čím je člověk starší, tím rychleji mu dny a roky utíkají. A tak není divu, že při vzpomínce na poslední větší oslavy založení naší školy nemohu uvěřit, že je to už dvacet let. Zatím co předchozích padesát let plynulo v různých politických situacích s velkými zvraty, dá se říci, že posledních […]

Odkaz

Vzpomínky na gymnázium – Mgr. Jaroslav Lanc

Na naší škole jsem učil matematiku a deskriptivní geometrii od roku 1967 do roku 2005. Pouze jeden školní rok jsem učil brannou výchovu a dívčí tělocvik. Tyto hodiny byly pro mne amatéra náročnější na přípravu, ale rád na ně vzpomínám. Byl to zvláštní pocit sundat pracovní plášť, odložit křídu a obléci si cvičební úbor. Přesto […]

Odkaz

Program oslav 70. výročí

sobota 10. října 2015 Škola bude návštěvníkům přístupná od 9. 00 do 15. 00 hod. PROGRAM: Výstavky z historie i současnosti školy 9:00 – 15:00 hod. Videoprojekce z 50. výročí 9:00 – 15:00 hod. Prezentace v učebnách 9:00 – 15:00 hod. Aktualizace seznamů absolventů a bývalých tříd 9:00 – 15:00 hod. Komentované prohlídky školy 9:00 – 15:00 hod. […]

Odkaz

Oslavy 70. výročí – otázky pro absolventy

Milí absolventi, máte-li chuť, zavzpomínejte si na svá studijní léta na naší škole. Inspirací Vám mohou být níže uvedené otázky. Odpovědi můžete posílat na adresu: alice.bartonova@gymjbc.cz Otázky pro absolventy – odpovědi zveřejníme na našem webu Kdy jste studoval/a na našem gymnáziu? Kdo byl Váš třídní učitel? Která učebna byla kmenová pro Vaši třídu? Na co/koho […]

Odkaz

Oslavy 70. výročí – historie školy

Stanislav Holý absolvent z roku 1947-1948 vyučující českého jazyka a dějepisu ředitel školy v letech 1960-1970 kronikář v letech 1960-1989 10. září 1945 začalo vyučování na jabloneckém českém reálném gymnasiu. Předcházelo tomu dvouměsíční přípravné období, jež bylo naplněno usilovnou prací prof. Antonína Sisra, prvního ředitele této školy. Ten v červenci zprostředkoval jednání mezi jabloneckou Místní správní komisí a Ministerstvem […]

Odkaz