Výchovný poradce

Zpráva výchovné poradkyně

V rámci výchovného poradenství byly ve školním roce 2015-16 průběžně realizovány následující aktivity: spolupráce s žáky 1. ročníku (sledování adaptace žáků na nové prostředí a na zvýšené studijní nároky) spolupráce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráce s žáky s prospěchovými problémy řešení výchovných problémů a problémů třídních kolektivů kariérové poradenství (zejména ve 2. – 4. ročnících […]

Odkaz

Náplň práce výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. Kariérové poradenství pomáhá žákům s volbou povolání, s výběrem vysokých škol, informuje o dnech otevřených dveří na vysokých školách vede besedy o volbě povolání v třídních kolektivech připravuje a vyhodnocuje dotazníky o volbě povolání individuálně konzultuje volbu povolání s žáky a jejich zákonnými zástupci zprostředkovává diagnostikování studijních předpokladů v PPP […]

Odkaz