O škole

Předpokládané výukové aktivity ve školním roce 2016/2017

Třída Měsíc Druh aktivity Přibližná cena Vedoucí 1. ročník září Výlet trochu jinak 1 200 Kč A. Bartoňová a další září Planetárium Hradec Králové, Hostinné (BUS) 300 Kč P. Jareš únor Výtvarná a hudební výchova – Praha (BUS) 350 Kč B. Boudíková únor-březen Lyžařský výcvikový kurz (s denní docházkou) 300 Kč vleky 900 Kč J. […]

Odkaz

Zpráva o činnosti O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za školní rok 2015/2016

V roce 2015/16 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů a dále jako finanční, případně i věcné dary sponzorů. Větší část těchto prostředků vynaložila o.p.s. na účelově vázané aktivity školy jako celku, menší […]

Odkaz

Výsledky školy v soutěžích a olympiádách – závěrečné hodnocení za školní rok 2015/16

Ve školním roce 2015/16 se naši žáci výrazně zapsali v rámci středních škol Libereckého kraje do seznamu úspěšných řešitelů řady olympiád a soutěží. Je potěšitelné, že tyto výsledky jsou dlouhodobou součástí práce školy s nadanými žáky. Níže uvedení žáci byli oceněni pochvalou třídního učitele nebo ředitele a někteří z nich byli také nominováni na výroční cenu Maxima 2015/2016. […]

Odkaz

Informace pro veřejnost – organizační řád školy

dle zákona číslo 106/1999 Sb. Gymnázium , Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Adresa: U Balvanu 764/16, 466 34 Jablonec nad Nisou Identifikátor zařízení: 600 010 449 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 60 252 758 IZO: 000 081 841 Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 Obor vzdělávání 79-41-K/401 Gymnázium […]

Odkaz

Prázdniny ve školním roce 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 1. 9. 2016 (čtvrtek) začátek školního roku 2016/2017 od 26. 10. 2016 (středa) do 27. 10. 2016 (čtvrtek) podzimní prázdniny od 23. 12. 2017 (pátek) do 2. 1. 2017 (pondělí) vánoční prázdniny 3. 1. 2017 (úterý) začátek výuky po vánočních prázdninách 31. 1. 2017 (úterý) konec 1. pololetí, vydání pololetního vysvědčení […]

Odkaz