Akce školy

Olympiáda v německém jazyce kategorie III

Ve středu 11. 2.  2015 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro studenty středních škol. Naši školu úspěšně reprezentovaly Hana Herkommerová ze septimy, která obsadila bronzovou příčku, a Liliana Karapetyan ze třetího ročníku, která skončila těsně za ní na čtvrtém místě. Oběma studentkám děkujeme za reprezentaci školy a vyučujícím děkujeme za přípravu.

Odkaz

Olympiáda v českém jazyce

11. a 12. února 2015 se uskutečnila okresní kola olympiády v českém jazyce, ve kterých naši žáci obsadili přední pozice. Kategorii I. vyhrál žák kvarty Vilém Bedřich Sengr a postupuje do krajského kola, které se bude konat 9. dubna 2015 v Liberci. V kategorii II. obsadila 2. místo Alena Černohousová z oktávy a taktéž postupuje do krajského kola. […]

Odkaz

Matematická olympiáda

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se v Liberci na Technické univerzitě uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády – kategorie A. Žáci předtím řešili úlohy domácí a klauzurní části školního kola a úspěšní řešitelé byli nominováni do krajského kola. Nejlépe z našich studentů se v krajském kole umístil Samuel Machat ze 4. ročníku, který obsadil 4. místo, na 5. místě […]

Odkaz

01

Maturitní ples 4. ročníku

Dne 24. ledna 2015 proběhl v jabloneckém Eurocentru velmi nápaditý ples 4. ročníku Gymnázia U Balvanu. Studenti se předvedli jak originálně pojatým videem a předtančením na pirátské téma, tak celkově výbornou úrovní plesu. Odměnou za takto zorganizovaný ples byl potlesk při předtančení, šerpování i za půlnoční překvapení. Zvětšit

Odkaz

Dějepisná olympiáda

První soutěží v okresním kole byla v letošním roce Dějepisná olympiáda, která se uskutečnila v pondělí 19. ledna 2015. Naše studentky úspěšně reprezentovaly školu: Anna Kvíčalová (kvarta) zvítězila, Kateřina Bezányiová obsadila 3. místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Odkaz

Ch_olympiada14

Krajské kolo chemické olympiády – kategorie A

5.12.2014 proběhlo v Liberci krajské kolo chemické olympiády kategorie A. Na vysoké obtížnosti letošního zadání se shodli všichni zúčastnění pedagogové. Přesto se našlo pět odvážných studentů, kteří do Liberce přijeli. Byla mezi nimi také Kristýna Garčeková ze 4. ročníku našeho gymnázia. Po dvou hodinách laboratorních měření a dvou hodinách teorie bylo rozhodnuto. I když obsadila 4. místo, […]

Odkaz

03

Okresní přebor v plavání

Okresní kolo v plavání školních družstev proběhlo v pátek 21. listopadu 2014 v Plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou. Sešlo se neuvěřitelných 480 žáků z 19-ti škol, soutěžilo 54 družstev v pěti kategoriích. Jedná se o tradiční akci, kterou pořádá Gymnázium U Balvanu za finanční podpory města v rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2014 ve […]

Odkaz

OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Biologický seminář v Praze

Ve dnech 23.10. – 24.10.2014 se studenti biologického semináře zúčastnili exkurze do Prahy. První den strávili na Přírodovědecké fakultě UK, kde někteří absolvovali pitvu švába a prohlídku Hrdličkova muzea, další skupina se zabývala izolací proteinů a jejich vyhodnocováním. Poté se všichni společně i s naším bývalým studentem a nyní studentem PřF UK Karlem Kodejšem vydali do fakultní botanické zahrady. V pozdním odpoledni jsme se přesunuli do Stanice Přírodovědců DDM […]

Odkaz

04

Slavnostní otevření nové studovny

V rámci zahradní slavnosti byla dne 17. 9. 2014 slavnostně předána do užívání studovna Gymnázia U Balvanu. Splnili jsme tak závazek daný žákům a rodičům a především zlepšili možnosti, jak využít volný čas ke studiu. Studovna je vybavena stoly, sedacím nábytkem, přípravou pro příruční knihovnu a samostatným wi‑fi připojením. U stolů se může věnovat studiu 20 žáků, další […]

Odkaz

IMG_9708

Zahradní slavnost 2014

Dne 17. 9. 2014 proběhla na Gymnáziu U Balvanu již 12. zahradní slavnost spojená se slavnostním přivítáním nových žáků a otevřením nové studovny. Počasí nám letos přálo, proto téměř všechny aktivity proběhly na dvoře školy. Akce se zúčastnila řada našich žáků, rodičů i absolventů. Za účasti dipl. um. Aleny Losové (členka Rady Libereckého kraje) a Ing. […]

Odkaz

10

Kramářská píseň

Soutěžní přehlídka výtvarné a zpívané tvorby žáků a studentů jabloneckých základních a středních škol na téma Kramářská píseň proběhla vzhledem k nepříznivému počasí v kostele sv. Anny. Této soutěže se také úspěšně zúčastnili všichni studenti našeho 2. ročníku a sexty za pomoci vybraných studentů z 1. ročníku a kvinty.

Odkaz

05

Poslední zvonění

Ve středu 30. dubna 2014 proběhlo neoficiální rozloučení studentů 4. ročníku a oktávy s naší školou známé pod názvem „POSLEDNÍ ZVONĚNÍ“. Počasí studentům příliš přálo a maturanti si „svůj poslední den“ ve škole užili. Nám nezbývá, než všem popřát mnoho úspěchů u maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Odkaz

Studentská Agora

V letošním roce proběhl devátý ročník soutěže Studentská Agora, která se zaměřuje na zdokonalení debatních dovedností studentů středních škol. Jejím cílem je naučit studenty diskutovat, používat vhodné argumenty a prosazovat své názory. Soupeří spolu vždy desetičlenné týmy, které si losují jedno z předem připravených témat a následně o něm diskutují. Porota poté rozhoduje, který z […]

Odkaz

Evropský parlament mládeže

Evropský parlament mládeže byl založen již v roce 1987 ve Fontainbleu ve Francii, původně jako školní projekt. Během více než dvacetileté historie se vyvinul v jedinečnou studentskou organizaci – pokud říkáme studentskou, měli bychom zdůraznit, že aktivity EPM v celé Evropě jsou z naprosté většiny zajišťovány studenty mladšími 25 let. EPM má k dnešnímu dni […]

Odkaz

01

Intenzivní kurz angličtiny

V týdnu od 24. 2. do 28. 2. 2014 úspěšně proběhl již tradiční intenzivní kurz anglického jazyka pro 3. ročník a septimu. Studenti měli na výběr mezi kurzem s rodilými mluvčími a kurzem s českými učiteli angličtiny. Na kurzu byla výborná atmosféra a všichni studenti doporučují jeho opakování v příštím školním roce.

Odkaz

52c

Ples 4. ročníku 2014

V  prostorách jablonecké Eurocentra se v pátek 21. února 2014 od 19:00 uskutečnil maturitní ples 4. ročníku. Maturanti nás během večera přenesli do atmosféry oblíbených hororů a skvěle bavili všechny zúčastněné. Atrmosféru plesu dokreslují následující fotografie:

Odkaz

05

Ples oktávy 2014

V  prostorách jabloneckého Eurocentra se v pátek 31. ledna 2014 uskutečnil maturitní ples oktávy. Maturanti z oktávy nás pozvali na „CESTU KOLEM SVĚTA″ a cestování si všichni zúčastnění opravdu užili. Atmosféru večera ukazují i následující fotografie:

Odkaz

Přednáška z biologie

Po úspěšných podzimních přednáškách molekulárních biologů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, které vedli RNDr. Jan Černý a  RNDr. Vanda Janštová, nás v prvních dnech nového roku navštívil další zajímavý host z této fakulty. Tentokrát se naši studenti – kvinty a 1. ročníku – zúčastnili přednášky viroložky paní RNDr. Aleny Morávkové Ph.D. Její přednáška byla zaměřena na virové […]

Odkaz