Výsledky školy v soutěžích a olympiádách

Závěrečné hodnocení za školní rok 2018/19

Ve školním roce 2018/19 se žáci Gymnázia U Balvanu opět zařadili v rámci středních škol Libereckého kraje mezi úspěšné řešitele řady olympiád a soutěží.  Je potěšitelné, že tyto výsledky jsou dlouhodobou součástí práce školy s nadanými žáky.  Níže uvedení žáci byli oceněni pochvalou třídního učitele nebo ředitele a někteří z nich byli také nominováni na výroční cenu Maxima 2017/2018. Poděkování patří i všem dalším, kteří sice nedosáhli na nejvyšší pozice, ale svou účastí reprezentovali školu a zkusili porovnat své výkony s ostatními.

Škola byla na základě úspěchů v olympiádách a soutěžích zařazena do rozvojového programu Ministerstva školství „Excelence středních škol 2019“.

 

Nejlépe umístění žáci v olympiádách a soutěžích – školní rok 2018/19

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Účast v okresních kolech je ve srovnání s krajskými koly nízká, protože většina okresních kol je určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

 

Nejlepší umístění v krajských kolech: (do 6. místa)

Soutěž jméno žáka umístění
Soutěž ve francouzském jazyce Alžběta Veličková

Anna Mašínová

Veronika Doubková

1.

1.

3.

Soutěž v anglickém jazyce Adam Boštička 1.
Soutěž v německém jazyce Karolína Fukalová 3.
Biologická olympiáda Kateřina Bezányiová

Martina Pěničková

Naděžda Čeresizová

1.

2.

3.

Chemická olympiáda Anna Mašínová

Lukáš Nevolný

2.

5.

Fyzikální olympiáda Adam Barbora

Cyril Vacek

Kateřina Bezániyová

1.

2.

5.

Europa secura Anna Bobková
Markéta Hlaváčková
Cyril Vacek
1.
Europa secura Filip Matula
Anežka Pohanková
Veronika Solfronková
3.

 

Účast našich žáků v krajských kolech dalších olympiád a soutěží:

Matematická olympiáda
Logická olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Rozhoduj o Evropě

 

Celostátní kola

Soutěž jméno žáka umístění
Biologická olympiáda Kateřina Bezányiová 2.
Soutěž v anglickém jazyce Adam Boštička 4.
Soutěž ve francouzském jazyce Anna Mašínová

Alžběta Veličková

2.

8.

 

Mezinárodní kola

Soutěž jméno žáka umístění
Biologická olympiáda Kateřina Bezániyová 2.

 

Další soutěže (nezařazené)

Soutěž jméno žáka  
Děti čtou dětem Tereza Glosová nahrávka zvukové knihy
Debatní soutěž „Simulace zastupitelstva Jablonec nad Nisou“ 17 žáků  

 

SPORT

Okresní soutěže (umístění do třetího místa) a krajské soutěže

Basketbal – družstvo chlapců
Jan Dubský, Tomáš Tesař, Adam Boštička, Šimon Houdek, Adam Bouška, Josef Jetleb, Jan Farský, Karel Mikeš Vlasák
(2. místo v okresním kole)

Atletika – družstvo dívek
Lucie Strnádková, Jana Cvrčková, Eliška Přichystalová, Zuzana Abrahamová, Naděžda Čeresizová, Jindřiška Palatová, Andrea Houfková
(3. místo v okresním kole)

Atletika – družstvo chlapců
Petr Nohýnek, Miroslav Vraný, Jiří Strnádek, Jan Dubský, Adam Schwarz, Adam Boštička, Štěpán Saal, Jakub Ptáček, Michael Nykrín, Jakub Vaníček, Karel Velička, Ondřej Heinl
(2. místo v okresním kole)

Plavání – družstvo chlapců
Mikuláš Matek, Petr Onodi, Jakub Drápalík, Matěj Volech, Kryštof Bedrník, Ladislav Marko, Bořek Hnyk, Miroslav Vraný
(1. místo v okresním kole; 1. místo v krajském kole)

Volejbal – družstvo dívek
Kristýna Munzarová, Anna Šípková, Veronika Solfronková, Adéla Peřinová, Soňa Kostrišáková, Julie Buchtová, Andrea Houfková
(1. místo v okresním kole; 3. místo v krajském kole)

Florbal – družstvo chlapců
Petr Šourek, Tomáš Tesař, Štěpán Saal, Michael Nykrín, Tomáš Fuchs, Jan Farský, Kryštof Kříž, Ondřej Heinl, Petr Nohýnek, Miroslav Vraný
(2. místo v okresním kole)

 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy