Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou 2019

Nejčastěji – po domluvě se školou – vybíráme na středních školách do tohoto typu projektu 2. a 3. ročníky za třídy, které budou patrony projektu na škole, a to s ohledem na to, že v těchto ročnících jsou již žáci do průběhu studia na škole dobře zaběhlí a zároveň ještě nemají za dveřmi maturitní zkoušky, které si žádají spoustu jejich času. Vítězný projekt vzejde z hlasování veřejnosti na webovém portálu (50% váha) a z hlasování poroty během prezentačního velkého finále, tzv. Dne D (50% váha). Vítězný projekt získá od finančních partnerů projektu 50.000 Kč na svou realizaci. Finanční budget je již plně zajištěný a partnery projektu jsou Nadace Jablotron, Magistrát města Jablonec n. N. a Liberecký kraj.

Proč jít do toho?

 • Věříte, že každý mladý člověk by měl považovat za samozřejmé dívat se kolem sebe a starat se o své okolí.
 • Ve Vaší škole či v jejím blízkém okolí vidíte něco, co byste si přáli zlepšit.
 • Chcete, aby se studenti dozvěděli, jak se mohou aktivně zapojit do zlepšování svého okolí a soutěžit o 50.000 Kč na realizaci svého projektu.

 Co z toho?

 • Zlepšíte svou školu a její okolí.
 • Obohatíte znalosti svých studentů a zdokonalíte jejich možnosti pozitivně působit na veřejný prostor.
 • Propojíte svou školu ještě více s rodinami Vašich studentů, s městem a místními podnikateli.
 • Dáte o sobě vědět v médiích a široké veřejnosti.
 • Budete aktivní a řeknete s námi NE lhostejnosti.

Pro koho to děláme?

Pro všechny, kteří ve škole tráví velkou část dne a mají chuť v ní nebo v její bezprostřední blízkosti něco zlepšit, aby se cítili lépe.

Jak budeme postupovat?

 • Přijedeme za Vámi do školy.
 • Společně s Vámi a učitelem OV/IT/TU, tj. patronem projektu, určíme 2 skupiny studentů, popř. třídy, se kterými budeme v rámci 1 hodiny mluvit o místech, v nichž se pohybují a v nichž tráví svůj čas, a o veřejném prostoru jako takovém.
 • Vysvětlíme soutěžní projekt Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou.
 • Společně se studenty vytipujeme problémy a potřeby v dané škole a v jejím bezprostředním okolí.
 • Sesbíráme všechny podněty od studentů přes on-line nástroj Lepší místo.
 • Společně s Vámi vybereme nejlepší nápad, který postoupí za Vaši školu do meziškolního finále a bude studenty zpracován do projektu.
 • Seznámíme studenty se zásadami kvalitní PPT prezentace a projevu.
 • Uspořádáme veřejné hlasování o vítězný projekt na partnerském hlasovacím portálu.
 • Zorganizujeme tzv. Den D, velké finále, kde budou prezentovány studentské projekty před nezávislou porotou, a na závěr předáme šek v celkové hodnotě 50.000 Kč vítěznému týmu studentů.

 


Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II 608 123 013 info@lepsimisto.cz www.lepsimisto.cz IČ: 04421116