Projektový den na Gymnáziu U Balvanu – 30 let od sametové revoluce

Termín projektového dne: čtvrtek 7. 11. 2019

Pozvání  přijali:

MUDr. Přemysl Sobotka
člen Rady Libereckého kraje, přímý účastník demonstrací, stál u zrodu Občanského fóra.

pan Milan Drahoňovský    
fotograf, besedovat bude společně s MUDr. Přemyslem Sobotkou, besedu doprovodí dobovými fotografiemi.

PhDr. Jan Šolc
bývalý poradce prezidenta Václava Havla, vysokoškolský pedagog.

paní Anna Provazníková
koordinátorka občanských aktivit v Libereckém kraji (prezidentské volby, Milion chvilek pro demokracii). Narozena jako „ revoluční dítě“, tedy v roce 1989.

RNDr. Danuše Dvořáková
dcera přímého účastníka událostí 17. listopadu 1939.
Beseda nese název „Z Brna, Prahy a Příbrami do Sachsenhausenu aneb události 17. listopadu 1939“.

pan Ladislav Tajovský
ekonom, srovnání ekonomiky tzv. Husákovy éry a ekonomiky po roce 1989.

Mgr. Čeněk Pýcha
pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů,
zaměřuje se na soudobé dějiny – listopad 1989 v historické laboratoři.
Kolaps komunistického režimu nelze spojovat jen s událostmi 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Zveme vás do historické laboratoře, kde převrat probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů – dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i mezinárodního kontextu (trabanty v Praze). Podstatnou složkou bude i to, jakým způsobem dnes na události roku 1989.

Mgr. Michal Macháček, Ph.D.
je absolventem doktorandského studia Ústavu pro soudobé dějiny Filosofické fakulty UK.
Gustáv Husák v konfrontaci s Václavem Havlem – paralelní životopisy s navazující diskusí se žáky.

PhDr. Jiří Meloun
přímý účastník demonstrací v listopadu 1989.

 

Jiří Kozlovský,
ředitel školy