Biologický seminář v Praze

Ve dnech 23.10. – 24.10.2014 se studenti biologického semináře zúčastnili exkurze do Prahy.
První den strávili na Přírodovědecké fakultě UK, kde někteří absolvovali pitvu švába a prohlídku Hrdličkova muzea, další skupina se zabývala izolací proteinů a jejich vyhodnocováním. Poté se všichni společně i s naším bývalým studentem a nyní studentem PřF UK Karlem Kodejšem vydali do fakultní botanické zahrady. V pozdním odpoledni jsme se přesunuli do Stanice Přírodovědců DDM na Smíchově, kde jsme přespávali a kde nabitý program pokračoval.

Studenty nadchla večerní prohlídka terárií a skleníků, kde viděli nejrůznější malá i větší zvířátka,žábami a rybami všech možných druhů počínaje a škrtiči, krokodýly, klokany či lamou, která si myslí, že je poník, konče. Vše s poutavým komentářem našeho průvodce.

Druhý den jsme strávili v Pražské zoologické zahradě, opět s vyčerpávajícím výkladem Karla Kodejše.