Aukce výtvarných děl

 

V úterý 3. 12. 2019 se měli rodiče našich žáků a další hosté možnost zúčastnit aukce výtvarných děl, která většinou vznikla během kurzu estetických výchov a v hodinách výtvarné výchovy. Vystaveno a draženo bylo celkem 46 děl.  Výtěžek z aukce bude využit na opravu keramické pece v učebně výtvarné výchovy a na částečné pokrytí nákladů spojených s organizací aukce.

Poděkování patří všem dražitelům, všem autorům výtvarných děl, žákyním, které pomohly v  průběhu aukce, vyučujícím Mgr. Blance Boudíkové, Ing. Tomáši Bartůňkovi, Mgr. Petru Kvochovi a dalším, jež se do přípravy a průběhu aukce zapojili a především  moderátorům a technickému zázemí, jmenovitě Tomáši Hejkalovi, Adamu Barborovi, Jeanu-Dominique Poune a Adamu Schwarzovi.

Aukce se konala pod záštitou o.p.s. Gymnázium Jablonec n.N. a finanční prostředky ve výši 32 600,-Kč půjdou do rozpočtu o.p.s.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

 


Velké poděkování patří také Patrikovi Fišerovi za skvělou fotodokumentaci!