Studentská Agora

V letošním roce proběhl devátý ročník soutěže Studentská Agora, která se zaměřuje na zdokonalení debatních dovedností studentů středních škol. Jejím cílem je naučit studenty diskutovat, používat vhodné argumenty a prosazovat své názory. Soupeří spolu vždy desetičlenné týmy, které si losují jedno z předem připravených témat a následně o něm diskutují. Porota poté rozhoduje, který z týmů byl v debatě úspěšnější. Soutěže se zúčastnil také tým z řad našich studentů, jmenovitě

Michal Čabrádek

Gabriela Halamová

Ondřej Sehnoutka

Vojtěch Růta

Anna Holubičková

Daniel Císař

Jan Vlček

Pavel Sluka

Jan Mach

Jessica Ruggirello

Karolína Polejová

Michaela Šípková

Adéla Vodseďálková

 

Dne 8. dubna 2013 proběhlo v technické knihovně v Liberci krajské kolo, kde naši studenti v konkurenci sedmi škol obsadiliprvní místo a postoupili tak do celostátního finálového kola. To se konalo 3. června 2013 ve Státních aktech Poslanecké sněmovny v Praze. I přes ne příliš příznivé počasí se podařilo včas a v pořádku na finále dostat a tým gymnázia U Balvanu obsadil v konkurenci škol z celé České republiky vynikající druhé místo. Dále gratulujeme Janu Machovi a Adéle Vodseďálkové, kteří získali ocenění nejlepší debatér, Jan Mach v kole krajském a Adéla Vodseďálková v kole celostátním.

 

Za celý náš tým bych chtěl říci, že Studentská Agora pro nás jako pro studenty byla velkým přínosem, získali jsme mnoho zkušeností, poznali spoustu nových lidí a hlavně si vyzkoušeli jak vlastně takové „politické jednání“ probíhá a co od něj můžeme očekávat. Rozhodně doporučujeme studentům se v příštích ročnících této soutěže zúčastnit. Na závěr bych opět jménem celého našeho týmu rád poděkoval panu profesorovi Martinu Pokornému za cenné rady a pomoc s organizací soutěže.