Slavnostní předání částicové kamery

Dne 16. května 2014 předala firma JABLOTRON ALARMS a. s. do majetku Gymnázia U Balvanu částicovou kameru MX-10 Edukit, která slouží především k výuce fyziky. Zejména v tematickém celku „částicová fyzika“ přiblíží dosud teoretické vyučování mnohem více názornému zprostředkování vyučovací látky. Kameru, která je na středních školách v ČR zatím zcela ojedinělá a jejíž hodnota činí 93 000,- Kč, bude na základě dohody sdílet i Gymnázium Dr. Randy.

S ovládáním a možnostmi částicové kamery se nejprve seznámí vyučující fyziky, poté bude použita ve výukových hodinách. Předpokládáme, že z výstupů z těchto hodin vzniknou i didaktické materiály, které budou moci využít i další školy, které tuto pomůcku pořídí.

Jako hosté se kromě ředitele Jablotronu pana Dalibora Dědka účastnili slavnostního předání také primátor Statutárního města Jablonec nad Nisou pan Petr Beitl a ředitel Gymnázia Dr. Randy pan Tomáš Hofrichter.

Výběr několika možností, jak s kamerou pracovat, předvedl hostům pan Vladimír Stanislav z Jablotronu.

S poděkováním

Mgr. Jiří Kozlovský
ředitel školy