Evropský parlament mládeže

Evropský parlament mládeže byl založen již v roce 1987 ve Fontainbleu ve Francii, původně jako školní projekt. Během více než dvacetileté historie se vyvinul v jedinečnou studentskou organizaci – pokud říkáme studentskou, měli bychom zdůraznit, že aktivity EPM v celé Evropě jsou z naprosté většiny zajišťovány studenty mladšími 25 let.

EPM má k dnešnímu dni 36 členských zemí. Kromě většiny členských zemí EU najdeme v EPM nejen Norsko nebo Island, ale i Gruzii nebo Bělorusko.

Celá organizace je politicky nezávislá a není přímo financována EU.

Evropský parlament mládeže v ČR, z. s. (EPM v ČR) je právnickou osobou ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Představuje národní komisi celoevropské organizace European Youth Parliament (EYP). EPM v ČR vznikl na ustavující schůzi 27. listopadu 1998 a jako občanské sdružení byl registrován 18. ledna 1999 ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění účinném do 31. 12. 2002. Členy jsou studenti, kteří úspěšně prošli Národní výběrovou konferencí a učitelé, kteří mají zájem se podílet na rozvoji organizace.

EYP je studentská nezisková organizace, která propaguje demokratické hodnoty a zvyšuje povědomí o evropské politice.

Pořádá konference, na kterých studenti z celé Evropy diskutují o nejaktuálnějších problémech mezinárodní politiky.

EYP není spojený s žádným politickým hnutím. Prostředky pro svůj provoz získává z různých grantových programů a od různých partnerů.

 

Také naši studenti se do aktivit EYP pravidelně zapojují. Na  Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže ve Strakonicích 20. – 23. března 2014 naši školu úspěšně reprezentovat Jonathan Machander.