Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. 2015 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády všech kategorií. V kategorii C (8. a 9. třída) obsadila Anna Kvíčalová 2. místo a postupuje do krajského kola, které se koná 17. 3. 2015. V kategorii D (střední školy) zvítězil Martin Špetlík ze 4. ročníku a hned za ním skončil Lukáš Preisler ze 3. ročníku. Oba také postupují do krajského kola.

Výše uvedeným studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Vyučujícímu děkujeme za přípravu studentů.