Návštěva studentů z Itálie

V říjnu 2014 skupina našich studentů z kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku s vyučujícími vycestovala do slunné Itálie za poznáním památek, kultury i života této země. Tyto výjezdy se pravidelně uskutečňují díky dlouholetému partnerství našeho gymnázia s lyceem v Olevanu Romanu.

Od 8. do 15. dubna 2015 na oplátku italské studenty přivítala naše škola v Jablonci nad Nisou.

Studenti z Olevana Romana měli zajištěné výborně fungující zázemí v rodinách našich žáků. Po celou dobu svého pobytu podnikali zajímavé výlety a exkurze, prostřednictvím kterých poznávali okolí Jablonce nad Nisou, Liberecký kraj i krásu a památky České republiky. Poznali způsob života v českých rodinách a navázali nová přátelství.