Úspěch žáků Gymnázia U Balvanu v soutěži Europa Secura

Soutěž Europa Secura je zaměřena na historii, současnost a fungování Evropské unie a NATO.

Předstupněm pro zařazení do soutěže je vyplnění online dotazníku. Poté následuje okresní a krajské kolo, vítěz krajského kola pak postoupí do kola státního. Tým žáků z Gymnázia U Balvanu prošel úspěšně až do kola státního, a to vypracováním, prezentací a obhajobou práce o současném válečném konfliktu na Ukrajině.

Celostátní kolo bylo organizováno a financováno Ministerstvem obrany a Armádou České republiky. Konalo se od 8. do 12. června 2015 ve vojenském újezdu Brdy. Náplň soutěže byla pestrá – od bojových her, zátěžového pochodu, fingované evakuace, prezentace vybrané vojenské techniky až po simulaci mezinárodních politických jednání a kvízu na téma Evropa.

Pro Gymnázium U Balvanu, a tím i pro Liberecký kraj dopadl výsledek této soutěže výborně. Tým ve složení Jiří Šťastný, Petr Myslivec a Jonathan-Antonín Machander obsadil v celostátní konkurenci druhé místo a kromě věcných cen a prohlídky nejmodernější armádní techniky dostali pozvání k návštěvě Bruselu. Ta se uskuteční v termínu od 24. do 26. 6. 2015.

Všem třem našim žákům gratulujeme a přejeme hodně zajímavých zážitků z návštěvy Bruselu.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

 

Fotogalerie Ministerstva obrany a Armády ČR

Jablonecký deník – informace o úspěchu studentů