Předpokládané výukové aktivity ve školním roce 2016/2017

Třída Měsíc Druh aktivity Přibližná cena Vedoucí
1. ročník září Výlet trochu jinak 1 200 Kč A. Bartoňová a další
září Planetárium Hradec Králové, Hostinné (BUS) 300 Kč P. Jareš
únor Výtvarná a hudební výchova – Praha (BUS) 350 Kč B. Boudíková
únor-březen Lyžařský výcvikový kurz
(s denní docházkou)

300 Kč
vleky 900 Kč

J. Krupčík
duben Michelstadt
(výběr němčinářů)
P. Červinka,
M. Šálková
květen-červen Botanická zahrada Liberec 100 Kč
květen-červen Morava 3 500 Kč Z. Vojířová
celkem 6 650 Kč
2. ročník
sexta
dle nabídky Dia – show 60 Kč P. Jareš
duben Michelstadt
(výběr němčinářů)
P. Červinka,
M. Šálková
květen Žitava – exkurze 200 Kč J. Kozlovský
květen-červen Soustředění výtvarné a hudební výchovy (BUS) 1 200 Kč B. Boudíková,
O. Frölichová
celkem 1 460 Kč
3. ročník septima září-říjen/jaro ZOO Praha + PřF UK
(B-CH seminář)
500 Kč R. Ondřejová,
Z. Vojířová
únor Intenzívní kurz AJ 1 000 Kč V. Lanková
duben Michelstadt
(výběr němčinářů)
P. Červinka,
M. Šálková
květen-červen Sportovní kurz (BUS) 2 300 Kč J. Krupčík
květen Seminář PřF UK 300 Kč R. Ondřejová,
Z. Vojířová
celkem 4 100 Kč
4. ročník oktáva jaro ZOO Praha + PřF UK
(B-CH seminář)
500 Kč R. Ondřejová,
Z. Vojířová
celkem 500 Kč