Certifikát zkoušek DELF

Slavnostní předávání diplomů

Dne 25. 3. 2014 proběhlo v jablonecké La Kavárně slavnostní předávání diplomů DELF scolaire. Diplomy si převzalo celkem 15 studentů ze tří zúčastněných škol (Gymnázium U Balvanu, Gymnázium Dr. Randy, Podještědské gymnázium).

Akci, jež proběhla ve spolupráci naší školy s Alliance Francaise v Liberci, svou přítomností podpořili: primátor Jablonce n. N. – Ing. Petr Beitl, atašé pro francouzský jazyk – paní Florence Saint-Ygnan, viceprezident AF Liberec – pan Didier Delepine. Předání se rovněž zúčastnili ředitelé obou jabloneckých gymnázií a zástupci pedagogického sboru všech tří zúčastněných škol.

Program byl zpestřen o francouzské skladby, písně a básně prezentované studenty Gymnázia U Balvanu. Večer byl zakončen společným zpěvem, slavnostním přípitkem a degustací francouzských sýrů.

Děkujeme La Kavárně za velmi vřelé přijetí ve svých prostorách, jejímu personálu za přípravu pohoštění. Velký dík patří všem učinkujícím za velmi kvalitní výkony.

Všem diplomovaným studentům blahopřejeme ke skvělému výsledku!!!