Mezinárodní výzkum PISA

Žáci letošní kvinty a sexty se na jaře 2009 zúčastnili mezinárodního výzkumu PISA (Programme for International Student Assessment) zaměřeného na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Výzkum byl prováděn pod patronací OECD a Ústavu pro informace ve vzdělávání, Oddělení mezinárodních výzkumů.
V konkurenci 57 víceletých gymnázií obsadili naši žáci přední umístění – podívejte se prosím na výsledkovou tabulku úspěšnosti převzatou ze Školní zprávy výzkumu PISA 2009.