Výsledky programu Excelence středních škol 2012, 2013

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání vyhlásilo 3. ročník programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013“.

Na základě předchozích výsledků našich žáků v soutěžích a olympiádách získala škola za rok 2011 a 2012 celkem 171 400,-Kč, které mohla využít na posílení platových prostředků pro ty učitele, kteří se na přípravě žáků podíleli.

Současné výsledky našich žáků jsou neméně optimistické, proto věříme, že do programu budeme zařazeni i v tomto roce.  Žádost podává střední škola do 25. 10. 2013 přímo na MŠMT.

Mgr. Jiří Kozlovský,
ředitel školy