Školská rada

Složení školské rady

Složení školské rady při Gymnáziu U Balvanu (funkční období od 1/2012)

Předseda školské rady: Mgr. Jiří Rudolf (zřizovatel)
Členové školské rady: Ing. Eva Kotková (zřizovatel)
Mgr.
Romana Hlaváčková
(rodiče,
zletilí žáci)
Michal
Radosta
(rodiče, zletilí
žáci)
Mgr. Petr Kvoch (škola)
Mgr. Zuzana Vojířová  (škola)

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně, v případě Gymnázia U Balvanu vždy před koncem školního roku (červen) a před odevzdáním výroční zprávy (říjen). Termíny dalších jednání stanoví školská rada podle aktuální potřeby a v rámci svých kompetencí.