Učební plány prima, sekunda, tercie, kvarta

 Předmět:   Prima  Sekunda  Tercie  Kvarta   Celkem hodin
 Český jazyk a literatura  5  4  4  4  17
 Anglický jazyk  4  3  3  3  13
 Dramatická výchova
v anglickém jazyce
 –  1*  –  –    1*
 Reálie anglicky
mluvících zemí
 –  1*  –  –    1*
 2. cizí jazyk  –  –  3  3    6
 Matematika  5  4  4  4  17
 Informatika a výpočetní
technika
 –  –  2  1,5    3,5
 Dějepis  2  2  2  2    8
 Občanská výchova  1  2  1  2    6
 Fyzika  2,5  2  2  2,5    9
 Chemie  –  2  2,5  2    6,5
 Biologie  2,5  2  2,5  2    9
 Zeměpis  2  2  2  2    8
 Hudební výchova  1  1  1  1    4
 Výtvarná výchova  2  2  1  1    6
 Tělesná výchova  2  2  2  2    8
 Celkem   29 29  32  32  122

1* … povinně volitelný předmět