Comenius

Comenius – „TALES FOR PEACE“

 Naší škole se v letošním roce úspěšně podařilo získat grant Evropské unie na projekt Comenius – mezinárodní spolupráce škol. Žáci a pedagogové Gymnázia U Balvanu budou tak mít možnost navázat spolupráci se studenty a učiteli ze tří zahraničních partnerských škol z Itálie, Polska a Španělska.

Grant v hodnotě 17000 eur je určen na období září 2011 – červenec 2013 a jeho hlavním úkolem je financovat různé aktivity spojené s tématem projektu „TALES FOR PEACE“. Těmito mohou být mnohé místní aktivity (v rámci naší školy, města Jablonec n./N., Libereckého kraje či celé České republiky) a tzv. zahraniční mobility, tj. zahraniční schůzky s partnerskými školami a studijní výměny spojené s prací na projektu, výměnou zkušeností, poznáváním partnerských škol a finální prezentací výsledků projektu.

Tématem projektu nazvaného „TALES FOR PEACE“ je podpora boje proti rasismu, xenofobii a extremismu. Všechny partnerské školy budou podrobně s tímto tématem pracovat, tzn. hledat informace, různou formou je zpracovávat a předávat dál.

Hlavním výstupem projektu bude autorské přestavení v cizím jazyce (divadelní hra, scénky či muzikál) na výše uvedené téma, které bude koncem školního roku prezentováno nejen u nás, ale i na amatérském divadelním festivalu v italské Parmě. Pro tuto zahraniční aktivitu byla v letošním školním roce 2011-2012 vybrána třída 2. A. Vedlejšími aktivitami budou tvorba plakátů, prezentací, seminárních prací, CD, DVD, psaní článků, diskuse, psaní příběhů, nácvik scének atd. Do místních aktivit projektu „Tales for peace“ budou zapojeni všichni studenti naší školy v rámci předmětů ČJ, cizí jazyky, OV, ZSV, dějepis, zeměpis, VV, HV, informatika.


Naši partneři


Comenius – mezinárodní spolupráce škol

Program Comenius je jedním z programů celoživotního vzdělávání zaštítěný Evropskou unií ve spolupráci s Národní agenturou evropských programů (NAEP). Jeho hlavním cílem je podpořit mezinárodní spolupráci škol, multikulturní výchovu, kreativitu, práci s informacemi, největší důraz je kladen na komunikaci v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, španělština, …).

Více informací o programech celoživotního vzdělávání naleznete na: www.naep.cz

Setkání v rámci projetu Comenius

Ohlasy na projekt Comenius v Jablonci


Comenius v minulých letech

Naše škola se již počtvrté účastní programu Comenius – spolupráce škol.

Předchozí projekty:

Comenius III – 2004-2007 – D.R.A.M.A. – Drama Research Among Multicultural Adventures

Gimnazjum  NR 1 IM.  J. Korczaka, Parma, Itálie – www.gimnazjumg1.prv.pl

Liceo Ginnasio Statale G. D. Romagnosi, Ledziny, Polsko – www.liceoromagnosi.org

Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou, Česká republika – www.gymjbc.cz

Comenius II – 2001-2004 – Environmental Awareness (Životní prostředí)

Besançon (Francie), Harrogate (Anglie), Olevano Romano (Itálie), Ruovesi (Finsko), Sasbach (Německo),  Wamsweld (Nizozemí), Jablonec nad Nisou (Česká republika)

 Comenius I – 1997-2000 – Journal Comenius (Životní styl)

Argiroupolis (Kréta), Besançon (Francie), Harrogate (Anglie), Michelstadt (Německo), Olevano Romano (Itálie), Jablonec nad Nisou (Česká republika)