Výjezd do Michelstadtu

Dne 11. dubna 2016 se vydalo několik dobrodruhů z kvinty, sexty a 3. ročníku na cestu do Německa, do městečka Michelstadtu.

Po přivítání se s našimi hostitelskými rodinami jsme se vydali do nových domovů.

Druhý den jsme se zúčastnili několika vyučovacích hodin s německými přáteli. Po obědě ve školní menze nás čekala prohlídka centra města a hra, ve které jsme uplatňovali naše znalosti o Michelstadtu a okolí (někteří z nás však uplatňovali znalosti ochotné paní z infocentra).

Další den, ve středu, jsme navštívili frankfurtské letiště. Autobusem jsme se projeli po celém letišti a měli tak možnost vidět vše z naprosté blízkosti. Věděli jste například, že jsou zde zastoupena téměř všechna povolání, od hasičů přes veterináře až k meteorologům?

V centru Frankfurtu jsme absolvovali prohlídku města s velmi příjemnou paní průvodkyní. Díky ní jsme měli možnost vidět most zamilovaných a shlédnout na město z Frankfurtského Dómu. Mimo jiné po nás zůstala v Mohanu památka v podobě fotoaparátu.

Ve čtvrtek jsme navštívili klášter Lorsch a přilehlý skanzen. Nejvíce nás zde zaujala malá okénka na štítech domů, která, jak nám paní průvodkyně vysvětlila, neslouží jako větrání, ale jako vstup pro sovy, které zde po nocích měly pochytat myši.

Páteční ráno jsme se vydali do Koziolu, rodinné firmy vyrábějící originální plastové výrobky. Součástí firmy je i muzeum, ve kterém jsme měli možnost zazpívat si karaoke v dobové buňce z 80. let. Po navštívení podnikového outletu jsme se vydali prozkoumat Felsenmeer. Zde nás prováděla 2000 let stará germánská čarodějka (na svůj věk velice vitální). Na vrcholu kopce nás čekal stržený římský sloup, ale bohužel žádné občerstvení. Z výletu jsme se vrátili vyhladovělí, ale to už nás čekalo grilování s německými kamarády.

Celou sobotu jsme prožili každý po svém v rodinách. Někteří z nás byli v Heidelbergu, na lasergame nebo ve Frankfurtu.

Dalšího dne, 17. dubna, jsme se rozloučili, pobrečeli si, vyfotili se a vydali se na cestu domů.

Ani a Anežka ze sexty