Nová podoba přijímacích zkoušek na střední školy

Od 1. 9. 2016 vejde v účinnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje nově i podobu přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol.
Přijímací zkoušky budou jiné. Liberecký kraj až dosud realizoval v jím zřizovaných školách jednotné přijímací zkoušky, které ověřovaly znalosti, vědomosti a dovednosti z oblastí český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady.
Nově budou přijímací zkoušky ověřovat znalosti z českého jazyka a literatury
a z matematiky. Tyto přijímací zkoušky budou mít celostátní podobu a budou se konat ve středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkoušku s uměleckým zaměřením.Testy bude připravovat CERMAT.
Ředitel školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.
Dojde rovněž ke změně termínu pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání, velmi pravděpodobně se změní také její formulář. Dále dojde ke změně termínů přijímacích zkoušek a způsobu jejich vyhlašování a rovněž ke změně organizace přijímacích zkoušek, atd.

O všech změnách přijímacího řízení v souvislosti s novelou školského zákona bude zřizovatel informovat na www.edulk.cz.