Projektový den – setkání se zajímavými osobnostmi

„Zeptejte se …”

Již pravidelně probíhá  na přelomu listopadu a prosince na naší škole „Projektový den” s podtitulem „Zeptejte se …”. Během tohoto dne mají naši studenti možnost seznámit se se zajímavými osobnostmi z  různých profesních oblastí.

Letos naše pozvání na pátek  2. 12. 2016 přijali:

Ing. arch. Josef Smola

  • publicista, pedagog. Absolvent Fa ČVUT. Zabývá se pasivními domy a moderními dřevostavbami. Autor řady knih v oboru, vyučuje na katedře architektury FSv ČVUT a na SPŠ a VOŠ stavební.

Téma: pasivní domy a moderní dřevostavby.

Mgr. Štěpán Sobotík

  • absolvent Policejní akademie ČR, probační úředník, vedoucí Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou, specialista na zprostředkování řešení konfliktu a mediátor v trestních věcech, poradce pro oběti trestných činů.

Téma: trestní mediace – alternativní cesta ke spravedlnosti pro pachatele i poškozeného.

MUDr. Marek Řehoř

  • gastroenterolog, lékař nemocnice Jablonec nad Nisou.

Téma: problematika gastroenterologických chorob a problematika jejich léčení, prevence.

 

zástupce VŠCHT

Téma: molekulární biologie, telomery – lidské buněčné hodiny, aneb tajemství nesmrtelnosti. Telomery jako buněčná počítadla, jejich úloha při dělení buněk.

 

Mgr. Pavel Morávek

  • středoškolský učitel, psovod-záchranář, zástupce velitele psovodů dobrovolných hasičů v ČR. Účastník několika desítek praktických nasazení při pátrání po pohřešovaných osobách.

Téma: záchranný pes a jeho pomoc lidem, záchranné akce. Možnost ukázky záchranářských psů.

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

  • pedagogický a vědecký pracovník TUL na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. V letech 2008 – 2015 děkan této fakulty. Zabývá se teorií potenciálu a řešením parciálních diferenciálních  Odborný garant v projektu Podpora přírodovědných a technických oborů na MŠMT v letech 2008 – 2012.

Téma: kritéria dělitelnosti deseti a jedenácti v EAN (čárový kód) a ISBN, přiřazování tzv. kontrolních cifer, matematika a fyzika v GPS, předchůdci GPS.

 

pan Dominik Feri

  • nejmladší radní v ČR. Člen Rady statutárního města Teplice, student PF UK.

Téma: vhled do komunální a celostátní politiky (politický marketing, fenomén vynesené strany, orgány městské samosprávy, sociální sítě, youtubeři).

 

Všem hostům děkujeme za zajímavé a podnětné přednášky.