Matematický klokan

V pátek 17. března 2017 se někteří studenti naší školy zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích Junior a Student. Úlohy se rozhodlo řešit celkem 46 žáků naší školy.

Nejlepší řešitelé v kategorii Junior:

  • Ladislav Marko (sexta) – 73 bodů
  • Barbora Lejsková (sexta) – 71 bodů
  • Cyril Vacek (sexta) – 71 bodů

Nejlepší řešitelé v kategorii Senior:

  • Kryštof Žucha (septima) – 75 bodů
  • Anna Střižíková (3. ročník) – 70 bodů
  • Adam Šubrt (oktáva) – 68 bodů

Gratulujeme k výsledkům a děkujeme za účast!

 


Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.