Velký úspěch žáků ve fyzikální olympiádě

V letošním roce probíhá již 55. ročník fyzikální olympiády. Vzhledem k blížícím se maturitním zkouškám je již tradičně posunut termín kategorie A. Je to kategorie určená žákům posledních ročníků středních škol.

Kategorie nebývá silně obsazená, protože úlohy v ní obsažené jsou pro opravdu velmi nadané žáky.

V letošním roce nás reprezentovali oba loňští úspěšní olympionici – Tomáš Iser a Ota Hollmann (studenti oktávy). Oba úspěšně prošli základním domácím kolem, kde řešili 6 úloh a zpracovávali výsledky svého laboratorního měření. Na základě svých výsledků byli nominováni do krajského kola, které se uskutečnilo 24. ledna 2014 v Liberci.

Tomáš Iser obsadil v krajském kole vynikající 2. místo a získal tak nominaci do kola celostátního.

Ota Hollmann se umístil na 5. místě.

Oběma žákům blahopřejeme k úspěchu a Tomášovi přejeme úspěch k dalším kole.

Za fyzikální koutek
Mgr. Petr Kvoch