Lingvistická olympiáda

8. února 2014 proběhlo na FF UK v Praze krajské kolo lingvistické olympiády, které se naše gymnázium letos účastnilo poprvé. Po překvapivě vysoké účasti ve školním kole postoupili do kraje hned 4 studenti naší školy.

Zde jsou postřehy jednoho z nich, Vojtěcha Herrmanna.

Minulý rok jsem zaznamenal na internetu úspěch českého studenta, který získal zlatou medaili na Mezinárodní lingvistické olympiádě v Manchesteru.

I proto jsem se do letošního ročníku přihlásil hned po tom, co jsem se dozvěděl, že se jí naše škola také zúčastní. V listopadovém školním kole se nás 35 poprvé střetlo s úlohami v irštině, chetitštině nebo uměle vytvořeném jazyku Solresol.

K řešení těchto rébusů nebyly potřeba žádné znalosti, pouze schopnost zgeneralizovat uvedené příklady z gramatického a stylistického hlediska a nabyté informace využít při řešení.

Do regionálního kola, které se pro kraje v Čechách konalo 28. 2. na Filosofické fakultě UK, postoupilo z 1576 účastníků 132 studentů, 4 z našeho gymnázia. Tam jsme se seznámili s dalšími šesti exotickými jazyky.

Pro tři z nás soutěž pokračuje, postoupili jsme totiž s padesátkou nejlepších až do ústředního kola, které se bude konat 22. 4. na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze.

Pro doplnění uvádíme, že mezi postupujícími studenty jsou Zuzana Urbanová z kvinty, Vojtěch Herrmann z oktávy aMikuláš Holý ze sexty.