Jednotné zkušební schéma pro jarní období maturitní zkoušky 2018

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v pátek 12. ledna 2018

 

Přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+ (MA+)

Možnosti přihlásit se k této zkoušce se prodlužuje do 31. ledna 2018. Přihlašování ke  zkoušce MA+ lze provést na portálu VPŽ  (odkaz).

Výběrová zkouška MA+ může, kromě jiného, představovat pro žáky i významné benefity v rámci přijímacích řízení na mnohé vysoké školy.