Odevzdání přihlášky ke vzdělávání

 

V souladu s §60a odst. 5 školského zákona odevzdá uchazeč o přijetí ke střednímu vzdělávání přihlášku do 1. března 2018. Pokud uchazeč nedoručí přihlášku škole přímo, je pro dodržení termínu rozhodující datum podání přihlášky k poštovní přepravě či datovou schránkou, tedy s datem nejpozději 1. 3. 2018.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy