Fyzikální olympiáda ve školním roce 2017-18

Ve středu 25. dubna 2018 se v Liberci uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C a D. Krajského kola se zúčastnili všichni úspěšní řešitelé kola základního.

Nejúspěšnější řešitelkou úloh soutěže z naší školy se stala Anna Kvíčalová ze septimy, která v kategorii B obsadila 2. místo.

Krajského kola se zúčastnili i Adam Barbora z 2. ročníku a Veronika Solfronková  z 1.A.

Děkujeme za účast a blahopřejeme k výsledkům.