Letní škola ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci

Letní škola

Dovolujeme si vás pozvat na letní školu projektu pořádanou experty z Technické univerzity v LiberciČeské zemědělské univerzity v Praze a IHI Zittau. Letní škola je určena studentům středních škol v České republice a v Německu a je zaměřena na problematiku pramenů od geologické stavby podloží, přes chemicko-fyzikální vlastnosti vody, biotu, okolní vegetaci a využití půdy až po kulturně-historické souvislosti v krásném prostředí okolí Sloupu v Čechách.

Představení programu

Program letní školy je založen na práci v malých česko-německých týmech a je zaměřen především na terénní práci při hledání pramenů, geografické, geologické a vegetační analýze jeho okolí, odběru vzorků přímo z pramene a jejich analýze v mobilní laboratoři. Pro prezentaci výsledků bude použito moderních webových technologií. Cílem letní školy není jen získání dovedností ve výše uvedených oborech, ale také navázání multikulturních vztahů. Každý účastník získá na konci letní školy certifikát o jejím absolvování.

Datum: 12. 8. – 17. 8. 2018 (účast je vyžadována v celé délce konání školy)

Místo: Herberk Ferdinanda Dobrotivého; Lesní ulice 205, 471 52 Sloup v Čechách

Cena: Zdarma, dopravu do/z místa konání si zajišťuje každý sám na své náklady.

Kontakt: Adam Pátek tel.: +420 608 498 437, email: adam.patek@tul.cz

Požadavky na účastníky: Účastníkem může být jakýkoli student střední školy. V případě mladších 18 let je nutný souhlas zákonných zástupců. Komunikační jazyk letní školy je angličtina.

 


Více informací: http://prameny.tul.cz/letni-skola