Suplování

4A+8B akce ČJ od 11:30 v uč. 15 – po akci oběd a výuka oa 13:00

 

Suplování:  Úterý 26.3.2019

 

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

 

 

  Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  4.A
  8.B

 

  Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Červinka Pavel .. ..
  Fröhlichová Olga ..
  Podskalská Kristina .. .. ..

 

 

  Změny v rozvrzích učitelů:
  Bártová Michaela 2.hod změna AJ2 8.B (AJ2) (5)
3.hod změna AJ1 1.A (NJ1) (5)
4.hod přesun >> AJ1 2.A (NJ1) na 5.hod
5.hod přesun << AJ1 2.A (NJ1) (5) z 4.hod
  Boudíková Blanka 1.hod přesun << ČJ 2.A (1) z 7.hod
5.hod změna ČJ 1.B (8)
7.hod přesun << VV 1.A (VV) (21) z 9.hod
9.hod přesun >> VV 1.A (VV) na 7.hod
  Doubová Veronika 4.hod přesun << AJ2 2.A (NJ2) (4) z 5.hod
5.hod přesun >> AJ2 2.A (NJ2) na 4.hod
8.hod přesun << AJ2 2.B (FJ2) (5) z 28.3. 1.hod
  Farkačová Ivana 5.hod odpadá AJ1 4.A (AJ1) zrušeno
7.hod přesun << AJ1 1.B (FJ1) (5) z 21.3. 5.hod
  Fröhlichová Olga 7.hod přesun << HV 1.A (HV) (20) z 9.hod
9.hod přesun >> HV 1.A (HV) na 7.hod
  Kozlovský Jiří 5.hod odpadá NJ 8.B (NJ) zrušeno
  Krupčík Julius 1.hod změna TV 1.A (TV2) (mim) bruslení
  Kvoch Petr 5.hod přesun << F 3.A (1) z 29.3. 8.hod
6.hod přesun >> F 4.A na 5.4. 5.hod
  Lanková Věra 2.hod změna AJ1 8.B (AJ1) (4)
4.hod změna AJ2 3.A (AJ2) (5)
5.hod odpadá AJ2 4.A (AJ2) zrušeno
7.hod přesun >> AJ2 1.B (FJ2) na 29.3. 5.hod
  Ondřejová Radka 3.hod přesun << Ch 1.B (LP3) (18) z 12.3. 4.hod
6.hod přesun << Ch 4.A (19) z 29.3. 4.hod
9.hod přesun << B 1.B (LP2) (16) z 2.4. 8.hod
  Procházková Radka 3.hod přesun >> F 1.B (LP1) na 12.3. 4.hod
  Škvor Radoslav 5.hod odpadá FJ 8.B (FJ) zrušeno
7.hod přesun << FJ 1.B (FJ2) (8) z 21.3. 5.hod
7.hod přesun >> FJ 1.B (FJ1) na 29.3. 5.hod
8.hod odpadá FJ 2.B (FJ2) zrušeno
  Štrynclová Jana 6.hod přesun >> FJ 2.B (FJ1) na 7.hod
7.hod přesun << FJ 2.B (FJ1) (13) z 6.hod
  Vojířová Zuzana 1.hod přesun >> B 2.A na 6.hod
6.hod přesun << B 2.A (6) z 1.hod

 

 

  Změny v rozvrzích tříd:
  1.A 1.hod TV TV2 (mim) změna Krupčík Julius bruslení
3.hod AJ1 NJ1 (5) změna Bártová Michaela
6.hod NJ NJ1 odpadá (Ce)
7.hod HV HV (20) přesun << Fröhlichová Olga z 9.hod
7.hod VV VV (21) přesun << Boudíková Blanka z 9.hod
7.hod NJ NJ2 odpadá (Po)
9.hod VV VV přesun >> na 7.hod
9.hod HV HV přesun >> na 7.hod
  1.B 3.hod Ch LP3 (18) přesun << Ondřejová Radka z  (12.3. 4.hod)
3.hod F LP1 přesun >> na 12.3. 4.hod
5.hod ČJ (8) změna Boudíková Blanka
7.hod AJ1 FJ1 (5) přesun << Farkačová Ivana z  (21.3. 5.hod)
7.hod FJ FJ2 (8) přesun << Škvor Radoslav z  (21.3. 5.hod)
9.hod B LP2 (16) přesun << Ondřejová Radka z  (2.4. 8.hod)
  2.A 1.hod ČJ (1) přesun << Boudíková Blanka z 7.hod
4.hod AJ2 NJ2 (4) přesun << Doubová Veronika z 5.hod
4.hod AJ1 NJ1 přesun >> na 5.hod
5.hod AJ1 NJ1 (5) přesun << Bártová Michaela z 4.hod
5.hod AJ2 NJ2 přesun >> na 4.hod
6.hod B (6) přesun << Vojířová Zuzana z 1.hod
7.hod ČJ přesun >> na 1.hod
  2.B 6.hod FJ FJ1 přesun >> na 7.hod
7.hod FJ FJ1 (13) přesun << Štrynclová Jana z 6.hod
8.hod AJ2 FJ2 (5) přesun << Doubová Veronika z 28.3. (Čt) 1.hod
  3.A 3.hod NJ NJ odpadá (Ce)
4.hod AJ2 AJ2 (5) změna Lanková Věra
5.hod F (1) přesun << Kvoch Petr z 29.3. (Pá) 8.hod
  4.A 6.hod Ch (19) přesun << Ondřejová Radka z 29.3. (Pá) 4.hod
  8.B 2.hod AJ1 AJ1 (4) změna Lanková Věra
2.hod AJ2 AJ2 (5) změna Bártová Michaela