Informačně osvětový program pro kvintu a 1. ročník

Ve čtvrtek 21. května 2015 se studenti 1. ročníku a kvinty zúčastnili informačně osvětového programu. Cílem programu byl

  • rozvoj kritického myšlení,
  • tolerance odlišnosti,
  • uvědomění si vlastní společenské role a občanské zodpovědnosti.

Výukový program realizovali ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv studenti a absolventi oboru Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.