25. výročí oficiální spolupráce Gymnázia U Balvanu a Gymnázia Michelstadt (Hesensko, SRN)

V sobotu 22. 4. 2017 proběhly oslavy 25 let spolupráce mezi naším gymnáziem a Gymnáziem Michelstadt. Pozvání přijali vedení michelstdtského gymnázia, bývalé vedení Gymnázia U Balvanu, pedagogové obou škol, kteří organizovali a organizují výměnné pobyty mezi oběma školami, a zástupce samosprávy statutárního města Jablonec nad Nisou. Na průběhu oslav se výrazně podílely i big band michelstadtského gymnázia pod taktovkou pana Markuse Terka a flétnový sbor s pěveckým doprovodem pod vedením paní Olgy Fröhlichové.

Oficiální hosté navštívili v dopoledních hodinách jablonecké Muzeum skla a bižuterie a po obědě byla za přítomnosti hostů na zahradě školy zasazena jabloň oficiální dar Gymnázia Michelstadt. Oslavy pokračovaly slavnostním koncertem.  Na úvod koncertu přednesli před zaplněným sálem zástupci vedení obou škol slavnostní projev a poté vystoupil se svým repertoárem Big band Gymnázia Michelstadt. Po této části následovalo hudební vystoupení  pod vedením paní Olgy Fröhlichové.  Oslavy byly zakončeny předáním pamětní listiny k 25. výročí a společnou večeří.

Náročné organizační přípravy a průběh oslav by se neobešly bez podpory mnoha lidí. Děkuji tímto především oběma kolegům – Pavlu Červinkovi a Monice Šálkové, dále paní Daně Dvořákové, panu Markusi Terkovi, paní Olze Fröhlichové, Školní jídelně Gymnázium Jablonec nad Nisou, s.r.o., firmě Dům Gärtner s.r.o., paní Simoně Peltové a restauraci Žižkův Vrch. Finanční podporu poskytla také o.p.s. Gymnázium Jablonec n. N.

Za vytvoření příjemné koncertní atmosféry patří poděkování Kulturnímu centru Hotel Praha.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

 

Fotodokumentace z oslav se zpracovává a bude postupně doplňována.