Podle autora admin

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021 1. 9. 2020 (úterý) začátek školního roku 2020/2021 od 29. 10. 2020 (čtvrtek) do 30. 10. 2020 (pátek) podzimní prázdniny od 23. 12. 2020 (středa) do 3. 1. 2021 (neděle) vánoční prázdniny 4. 1. 2021 (pondělí) začátek výuky po vánočních prázdninách 28. 1. 2021 (čtvrtek) konec 1. pololetí, vydání pololetního vysvědčení […]

Odkaz

Vydání vysvědčení žákům 4. ročníku, účast na konzultacích

Možnost účastnit se konzultací platí pro žáky maturitního ročníku od 11. do 28. 5. 2020. Dne 29. 5. 2020 bude žákům maturitního ročníku vydáno vysvědčení. Vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám ve škole bude žákům vysvědčení předáno ve dvou skupinách (řazeno abecedně): 1. skupina        9:00 hod.               Lukáš […]

Odkaz

Maturitní zkoušky – organizační poznámky

Organizační poznámky a sdělování výsledků: Pokud žák odevzdal seznam literárních děl již do 31. března 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam přímo vyučujícímu českého jazyka a literatury do 18. května 2020. Žáci s úpravami průběhu zkoušek mají navýšený čas podle posudku ŠPZ a případně stanoveny další pomůcky […]

Odkaz

CIMG3314

Konzultace maturantů

V pondělí 11. 5. 2020 se maturanti Gymnázia U Balvanu vrátili za zpřísněných hygienických podmínek po dvouměsíční pauze opět do školy. Přestože je účast na konzultacích k maturitním předmětům dobrovolná, využila této možnosti velká část naší maturitní třídy. Konzultace probíhají podle speciálního rozvrhu, v menších skupinách žáků nebo individuálně a v omezeném počtu učeben. Konzultace žáků jsou naplánovány do […]

Odkaz

Organizační a hygienická opatření školy v době konzultací maturitního ročníku

Od 11. 5. 2020 umožní škola žákům čtvrtého ročníku skupinové konzultace k maturitním předmětům. Konzultace se budou konat podle speciálního rozvrhu, konzultace mimo tento rozvrh nebudou možné. V souladu s pokyny MŠMT se mohou konzultace zúčastnit žáci, kteří potvrdí čestným prohlášením bezinfekčnost a bezrizikovost ve výčtu onemocnění, která jsou v čestném prohlášení uvedena. Konzultace budou probíhat v určených učebnách, a […]

Odkaz

vykricnik3

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020, hodnocení žáků v maturitním ročníku

(zpracováno podle vyhlášky č. 211/2020 Sb. a Metodického pokynu MŠMT) Tzv. zásahem vyšší moci nebude možné zcela naplnit školní vzdělávací program (ŠVP) školy a dodržet některá ustanovení školního řádu. Hodnocení žáků ve 2. pololetí bude proto vycházet z těchto podkladů: Podklady, které vyučující získal v období, kdy probíhala pravidelná školní docházka, v případě Gymnázia U Balvanu se jedná […]

Odkaz