Certifikáty a hodnocení

excelence2014

Výsledky Excelence středních škol 2013/14

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (MŠMT) zveřejnilo na svých stránkách výsledky dalšího ročníku rozvojového programu Excelence středních škol. Jedná se o program zaměřený sledování a hodnocení úspěšnosti středních škol v soutěžích a olympiádách organizovaných či podporovaných MŠMT. Gymnázium U Balvanu se již tradičně umístilo na vynikající pozici. Za tyto výsledky děkujeme všem žákům, kteří dosáhli […]

Odkaz

Zkoušky DELF – poděkování

Děkovný dopis od Alliance française Liberec „Dobrý den, pane Kozlovský, v návaznosti na nedávno proběhlé zkoušky z francouzštiny DELF scolaire, které se konaly u Vás na škole, bych Vám chtěl jménem Alliance francaise Liberec vyjádřit velké poděkování.  Partnerství mezi Vaši školou, Alliance française Liberec a Francouzským institutem v Praze je opravdu zásadní pro podporu francouzštiny […]

Odkaz

02

Hostíme zahraniční studenty

Již po několikáté se naše škola zapojila do mezinárodního programu AFS. AFS Mezikulturní programy, o. p. s. je mezinárodní dobrovolnická, nevládní nezisková organizace, která poskytuje vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získat znalosti a osvojovat si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě. AFS zajišťuje […]

Odkaz

Výsledky programu Excelence středních škol 2012, 2013

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání vyhlásilo 3. ročník programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013“. Na základě předchozích výsledků našich žáků v soutěžích a olympiádách získala škola za rok 2011 a 2012 celkem 171 400,-Kč, které mohla využít na posílení platových […]

Odkaz

Mezinárodní výzkum PISA

Žáci letošní kvinty a sexty se na jaře 2009 zúčastnili mezinárodního výzkumu PISA (Programme for International Student Assessment) zaměřeného na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Výzkum byl prováděn pod patronací OECD a Ústavu pro informace ve vzdělávání, Oddělení mezinárodních výzkumů. V konkurenci 57 víceletých gymnázií obsadili naši […]

Odkaz