Výročí

IMG_1103

„A můžeme se podívat i do sborovny?“

Na to se ptalo nejvíce účastníků oslav 70. výročí českého gymnázia v Jablonci nad Nisou, které proběhly v sobotu 10. 10. 2015. Gymnázium v ulici U Balvanu v tento den navštívilo přes 600 absolventů, mezi nimiž byli i ti, kteří na škole začali studovat právě v roce 1945. Největší zájem měli o prohlídku starých kronik, hodně času strávili u velké […]

Odkaz

Poděkování sponzorům

Přípravu, organizaci a průběh oslav 70. výročí českého gymnázia v Jablonci nad Nisou podpořili i tito sponzoři: Dům Gärtner Jablonec nad Nisou, JablotronAlarms s. r. o., Telmo a. s., Stavo-Union, stavební společnost s. r. o., Hotel Na Baště Jablonec nad Nisou, MUDr. Alice Hanuštiaková.   Za sponzorské dary všem sponzorům jménem o. p. s. Gymnázium Jablonec […]

Odkaz

Vzpomínky na gymnázium – Ing. Věra Hrušová (maturantka 1970)

Dobrý den, byla jsem studenkou posledního ročníku SVVŠ, studovala jsem v letech 1967 – 1970, máme tedy letos také kulaté výročí. Naší třídní byla Eva Loudová (protože byla v té době velice mladá, byla zejména pánskou částí třídy něžně zvána Evičkou, po pravdě jí tak říkáme dodnes). Sídlili jsme v prvním patře, ale číslo třídy […]

Odkaz

Vzpomínky na gymnázium – Mgr. Helena Křížová

Balvan (nebo gymnázium U Balvanu) je pro mě srdeční záležitost. Přes občasné problémy, které práce s lidmi někdy přináší, mě tato práce nesmírně obohatila. Poznala jsem mnoho skvělých mladých lidí, mnoho vynikajících studentů. S hrdostí dnes sleduji, jak se postavili do života. Jsem ráda, že jsem s nimi mohla sdílet velkou část svého života. Od některých se […]

Odkaz

Vzpomínky na gymnázium – Mgr. Pavel Svoboda (náměstek primátora města Jablonec n. N.)

  Kdy jste studoval/a na našem gymnáziu? V letech 1993-1997. Kdo byl Váš třídní učitel? Pan Pavel Jareš. Která učebna byla kmenová pro Vaši třídu? Myslím, že č. 11, zeměpisná. Na co/koho z Vašich studijních let nejraději vzpomínáte? Na spolužáky a profesory. Vzpomínáte si na nějakou nezapomenutelnou příhodu z doby Vašeho studia na gymnáziu, o kterou byste se […]

Odkaz

Vzpomínky na gymnázium – RNDr. Danuše Dvořáková

Popsaný list   Byl první název, který mě napadl, když jsem chtěla vyhovět požadavku mladší kolegyně „napište něco o sobě na webové stránky našeho gymnázia“. Pravda, slaví se letos sedmdesáté výročí otevření českého gymnázia v Jablonci a samotné číslo už může svádět k zamyšlení. Jsem o tři roky starší než české jablonecké gymnázium, jeho součástí jsem se […]

Odkaz