O škole

excelence2014

Výsledky Excelence středních škol 2013/14

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (MŠMT) zveřejnilo na svých stránkách výsledky dalšího ročníku rozvojového programu Excelence středních škol. Jedná se o program zaměřený sledování a hodnocení úspěšnosti středních škol v soutěžích a olympiádách organizovaných či podporovaných MŠMT. Gymnázium U Balvanu se již tradičně umístilo na vynikající pozici. Za tyto výsledky děkujeme všem žákům, kteří dosáhli […]

Odkaz

Zkoušky DELF – poděkování

Děkovný dopis od Alliance française Liberec „Dobrý den, pane Kozlovský, v návaznosti na nedávno proběhlé zkoušky z francouzštiny DELF scolaire, které se konaly u Vás na škole, bych Vám chtěl jménem Alliance francaise Liberec vyjádřit velké poděkování.  Partnerství mezi Vaši školou, Alliance française Liberec a Francouzským institutem v Praze je opravdu zásadní pro podporu francouzštiny […]

Odkaz

Výsledky voleb do školské rady

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady – volba zástupců z řad rodičů a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků Do Školské rady Gymnázia, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou byli navrženi tito kandidáti: A)  za rodiče a zletilé žáky: Pavla Macháčková pan Jiří Masopust […]

Odkaz

02

Hostíme zahraniční studenty

Již po několikáté se naše škola zapojila do mezinárodního programu AFS. AFS Mezikulturní programy, o. p. s. je mezinárodní dobrovolnická, nevládní nezisková organizace, která poskytuje vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získat znalosti a osvojovat si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě. AFS zajišťuje […]

Odkaz