Možnost spolupráce při organizaci LODM 2019

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 se uskuteční v termínu od 23.6. do 28.6.2019 v Libereckém kraji (konkrétně ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou a Bedřichov). Jedná se o největší pravidelně se opakující sportovní událost pořádanou na území České republiky. Organizace akce tohoto rozsahu se neobejde bez pomoci dobrovolníků.

Organizátoři nabízí možnost pomoci s organizací takto významné akce.
Bližší informaci o projektu olympiád dětí a mládeže naleznete na stránkách
https://odm.olympic.cz/2019.

Organizátoři hledají studenty-dobrovolníky pro termín od pondělí 24.6. do čtvrtka 27.6. 2019. Případní zájemci musí být starší 15let (ti musí mít podepsaný souhlas zákonného zástupce s účastí na Hrách), ideálně dospělí. Za jejich „práci“ jim organizátoři nabízí mnoho odměn – sada olympijského oblečení, volné jízdné po Liberci a Jablonci nad Nisou, teambuldingová akce, závěrečná párty, atd. – konkrétní výčet je uveden na výše zmíněných webových stránkách v sekci „dobrovolníci“.