Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce

V úterý 2. 4. 2019 se v libereckém DDM Větrník uskutečnilo krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce.
V kategorii B2 zvítězila studentka 3. ročníku Anna Mašínová, kategorii B1 vyhrála Alžběta Veličková a na třetím místě se umístila Veronika Doubková, obě také ze 3. ročníku.

Vítězky obou kategorií postupují do národního kola, které se koná 17. května 2019 ve Francouzském institutu v Praze.

Studentkám blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí při reprezentaci v národním kole i v dalším studiu francouzštiny.