Konzultace pro maturanty

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace


 

V souladu s metodickým sdělením MŠMT Č.j. 17742/2012 vypisuji na dny 2. – 3. 5., 6. – 10. 5. a 13. – 15. 5. 2019
individuální konzultace pro žáky 4. ročníku a oktávy.

Konzultace se vypisují v rámci vyučovacích předmětů pro obě výše uvedené třídy, tak jak jsou předměty uvedeny v týdenním rozvrhu hodin. Vzhledem k případným organizačním změnám v rozvrhu hodin doporučuji domlouvat konzultace předem a sledovat aktuální změny v rozvrhu.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy