Prázdninové akce pro studenty – FŽP České zemědělské univerzity v Praze

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze by ráda pozvala studenty na následující akce:

1) Letní škola 2019: Věda na zkoušku

Kurz je určen pro žáky/studenty ve věku 11-20 let se zájmem o přírodní a technické vědy. Věda na zkoušku bude zaměřena na badatelsky orientované aktivity. Kurz zavede studenty do světa moderní technologie, která napomáhá při biomonitoringu organismů v přírodě, počínaje satelitními navigacemi přes telemetrii, využití fotopastí či dronů až po zpracování dat. Kurz přiblíží studentům práci vědce, ukáže jim jak aplikovat nové vědecké poznatky a metody přímo do praxe. Účastníci se mohou těšit na zajímavou exkurzi pod názvem Po stopách vlka obecného, která umožní studentům nahlédnout do výzkumu velkých savců přímo v terénu.

Kurz bude probíhat ve dvou 5 denních turnusech.

Účast na kurzu je zdarma.

Více informací a jak se přihlásit naleznete na stránce: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6896-studium/r-6911-hura-na-vysokou/r-12494-letni-skola

 

2) Odborná exkurze do NP Podyjí a CHKO Pálava (12.-14.6.)

Exkurze je určena pro studenty středních škol. Je zaměřena na ochranu přírody a péči o chráněná území ekosystémů jižní Moravy (oblast Podyjí a Pálavy). Při exkurzi navštívíme dvě významná velkoplošná zvláště chráněná území (Národní park Podyjí, Chráněná krajinná oblast a Biosférická rezervace Pálava), několik přírodních rezervací, čtyři ptačí oblasti a několik evropsky významných lokalit. Studenti se seznámí s různými typy ekosystémů – teplomilné lesy, vřesoviště, slanisko, skalní výchozy, lesostepi, skalní stepi, lužní les, rybníky, přehradní nádrž, stará pískovna a další. Ukážeme si charakteristické druhy rostlin a živočichů a budeme se bavit o jejich ochraně a managementu (péči) navštívených lokalit. Exkurzi doprovází několik pedagogů z Katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU (botanik, lichenolog, ornitolog, entomolog) a významnou částprogramu budou zajišťovat místní odborníci ze správy NP Podyjí a CHKO Pálava.

Přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/1AWj4cNRMJSZKR1yjI0q58jkvVODjD8LqdfvCA549U94/edit?usp=drive_web

Za tým organizátorů FŽP ČZU v Praze
Vladimíra Jurasová