Zahradní slavnost 2014

Dne 17. 9. 2014 proběhla na Gymnáziu U Balvanu již 12. zahradní slavnost spojená se slavnostním přivítáním nových žáků a otevřením nové studovny. Počasí nám letos přálo, proto téměř všechny aktivity proběhly na dvoře školy.
Akce se zúčastnila řada našich žáků, rodičů i absolventů.

Za účasti dipl. um. Aleny Losové (členka Rady Libereckého kraje) a Ing. Petra Beitla (primátor statutárního města Jablonec nad Nisou) byla slavnostně otevřena také nová studovna.

Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě i programu a všem návštěvníkům.