Hostíme zahraniční studenty

Již po několikáté se naše škola zapojila do mezinárodního programu AFS.

AFS Mezikulturní programy, o. p. s. je mezinárodní dobrovolnická, nevládní nezisková organizace, která poskytuje vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získat znalosti a osvojovat si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě. AFS zajišťuje zahraničním studentům veškeré podmínky související s jejich studijním pobytem v ČR.

V letošním školním roce na naší škole studuje italská a portugalská studentka.